Lịch gặp đồ án thầy Hiệp học kỳ 2 năm 2020-2021

Tất cả các bạn làm đồ án thầy Hiệp nhắn tin qua facebook hoặc zalo để nhận đề tài hoặc gặp thầy các ngày trong tuần

Thứ 2 tiết 6-10 phòng D208

Thứ 6 tiết 1-5 phòng D212

Hạn cuối nhận đề tài từ nay cho tới hết ngày 19/03/2021.

Mọi khiếu nại sau ngày này sẽ không giải quyết

Danh các bạn làm đề tài thầy Hiệp

1 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt CCQ1711C Công nghệ thông tin C
2 2118110108 Lê Văn Hòa CCQ1811B Công nghệ thông tin B
3 2117110096 Thái Văn Khương CCQ1711B Công nghệ thông tin B
4 2118110144 Phan Văn Quang CCQ1811B Công nghệ thông tin B
5 2117110330 Nguyễn Duy Thanh CCQ1711E Công nghệ thông tin E
6 2118110394 Nguyễn Văn Minh Trọng CCQ1811E Công nghệ thông tin E
7 2117110061 Tuấn CCQ1711A Công nghệ thông tin A
8 2118110400 Phan Ngọc Tuấn CCQ1811E Công nghệ thông tin E
9 2117110277 Lê Đình Vương CCQ1711D Công nghệ thông tin D

Thông báo đồ án khác