Thông báo hạn cuối nộp đồ án và ngày bảo vệ đồ án Thầy Hiệp

Tất cả các sinh viên do thầy Hiệp hướng dẫn đồ án duyệt lần cuối từ nay đến hết ngày 06/08/2020. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào (Tất cả các buổi sáng từ thứ 3 đến thứ 6 ở tầng 2 và tầng 3 khu D (Khu phòng máy thực hành))

Ngày bảo vệ đồ án là ngày 07/08/2020 lúc 13h30 tại phòng D212

Thông báo đồ án khác