Thông báo nhận đồ án chuyên ngành (Cô Cúc)

Các bạn sinh viên làm đồ án chuyên ngành do cô Cúc hướng dẫn gặp cô để nhận đồ án theo lịch:

  1. Sáng thứ 2 (15/3/2021): từ 10g00 đến 11g00 tại phòng D101
  2. Chiều thứ 2 (15/3/2021): từ 13g00 đến 15g30 tại phòng D207
  3. Sáng thứ 4 (17/3/2021): từ 8g30 đến 11g00 tại phòng D213.

Sau khoảng thời gian này sinh viên không đến nhận đồ án, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Thông báo đồ án khác