Đội ngũ nhân sự

Khoa Công Nghệ Thông Tin được thành lập ngày 20/12/2001, Hiện tại đội ngũ giáo viên và chuyên viên bao gồm: 17 giảng viên và 1 chuyên viên. Trải qua gần 18 năm hoạt động.

Tập thể giáo viên khoa CNTT 1

Tập thể giáo viên

Tập thể giáo viên khoa CNTT 2
Tập thể giáo viên khoa CNTT 3

– Họ và tên: Huỳnh Trọng Đức

– E-mail: huynhduc68@yahoo.com

– Số điện thoại:

– Website:

– Chức vụ: Trưởng khoa

– Học vị: Thạc sỹ

– Những môn học có thể đảm nhận:

+ Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ Trí tuệ nhân tạo

+ Cơ sở dữ liệu

+ Phân tích thiết kế hệ thống

+ Hệ điều hành

+ ……

– Họ và tên: Hoàng Trọng Thạch

– E-mail:

– Số điện thoại:

– Website:

– Chức vụ: Phó khoa

– Học vị: Thạc sỹ

– Những môn học có thể đảm nhận:

+ Tin học

+ Nhập môn lập trình

+ Kỹ thuật lập trình

+ …..

– Họ và tên: Trần Anh Khoa

– E-mail: khoaat@gmail.com

– Số điện thoại: 0909.497.446

– Facebook: Gia Sự

– Website: http://khoaat.fit-hitu.edu.vn/

– Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng bộ môn phần mềm

– Học vị: Thạc sỹ

– Ngành: Hệ thống thông tin trường ĐH KHTN Tp.HCM

– Những môn học tham gia giảng dạy:

+ Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

+ Hệ quản trị CSDL SQL Server

+ Cơ sở dữ liệu

+ Kỹ thuật lập trình

+ Nhập môn lập trình

+ Lập trình hướng đối tượng (C++)

+ Lập trình ứng dụng (C#, Android, …)

+ Tin đại cương, nhập môn tin học, tin văn phòng, …

– Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc

– E-mail: cuc0208@fit-hitu.edu.vn

– Số điện thoại:

– Website:

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Thạc sỹ

– Ngành:

– Những môn học có thể đảm nhận:

+ Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ Cơ sở dữ liệu

+ Nhập môn lập trình

+ Kỹ thuật lập trình

– Họ và tên: Chu Thị Mai

– E-mail: ctmai@fit-hitu.edu.vn

– Số điện thoại: 0938.136.380

– Website: http://ctmai.fit-hitu.edu.vn/

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Thạc sỹ

– Những môn học có thể đảm nhận:

+ Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ Thiết kế web

+ Photoshop

+ Corel Draw

+ …..

– Họ và tên: Nguyễn Văn Hán

– E-mail: thayhanteic@hotmail.com

– Số điện thoại: 0169.69.69.695

– Website:

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Thạc sỹ

– Những môn học có thể đảm nhận:

+ Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+…

– Họ và tên: Trương Quang Mạnh

– E-mail: truongquangmanh@gmail.com

– Số điện thoại: 096.250.4976

– Website:

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Cử nhân

– Những môn có thể đảm nhiệm:

+ Tin học văn phòng

+ Tin học

+…

– Họ và tên: Phạm Văn Sơn

– E-mail: sonteic@yahoo.com.vn

– Số điện thoại:

– Kênh youtube: https://www.youtube.com/c/SONPVOFFICIAL

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Cử nhân Tin học, Cử nhân Kinh tế, ThS.QTKD.

– Những môn học có thể đảm nhận:

+ Phân tích thiết kế hệ thống

+ Kiểm thử phần mềm

+ Tin học văn phòng

+ Tin học đại cương

+ Nhập môn tin học

+…

– Họ và tên: Hồ Diên Lợi

– E-mail: hodienloi@hitu.edu.vn

– Số điện thoại: 0987.093.579

– Website: http://dienloi.com

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Thạc sỹ

– Ngành: Sư phạm tin học

– Những môn học có thể giảng dạy:

+ Tin học cơ bản(THVP, THĐC, NMTH)

+ Kỹ thuật lập trình(C++), lập trình C

+ CorelDraw

+ Mã nguồn mở(Joomla, WordPress,…)

+ Thiết kế Web(HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, Jquery,…)

+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

+ Lập trình web – PHP(Framework CI)

+ Lập trình ASP.NET(MVC)

+ Lập trình Windows Form

+ Lập trình Android

– Họ và tên: Nguyễn Thái Khánh Quyên

– E-mail: ntkhanhquyen@gmail.com

– Số điện thoại:  Đang cập nhật

– Website: 0905.462.037

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Thạc sỹ

– Những môn học có thể đảm nhận:

+ Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ Lập trình web

+ Thiết kế web

+ …

– Họ và tên: Nguyễn Xuân Nhựt

– E-mail: nxnhut@gmail.com

– Số điện thoại: 098.69.79.721

– Website:  đang cập nhật

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Thạc sỹ

– Khoa học máy tính

– Những môn học có thể giảng dạy:

+ Nhập môn tin học

+Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ Nhập môn lập trình

+ Kỹ thuật lập trình

+ Lập trình Java…

– Họ và tên: Bùi Trọng Viên

– E-mail: trongvien@fit-hitu.edu.vn

– Số điện thoại: 097.3333.184

– Website: Trongvien.com

– Chức vụ: Giảng viên

– Học vị: Thạc sỹ – Ngành: Hệ thống thông tin

– Chứng chỉ: MCSA, MCSE, CCNA, MCITP.

– Những môn có thể giảng dạy:

+ Mạng máy tính

+ Cài đặt và quản trị mạng

+ Quản trị mạng nâng cao

+ Hệ điều hành

+ Kiến trúc máy tính

+ Lập trình quản lí

+ Hệ điều hành Linux …

– Họ và tên: Nguyễn Anh Tú

– E-mail: info@nguyenanhtu.com

– Số điện thoại: 0902.88.00.88

– Website: http://www.nguyenanhtu.com

– Những môn có thể giảng dạy:

+ Tin học

+ Lập trình hướng đối tượng

+ Lập trình Android

+ Lập trình Window form

– Họ và tên: Thái Thị Huyên

– E-mail: thaihuyen@fit-hitu.edu.vn

– Số điện thoại:

– Website: đang cập nhật

– Những môn có thể giảng dạy:

+ Tin học

+ Cơ sở dữ liệu

+ Photoshop

+ Corel Draw

– Họ và tên: Nguyễn Minh Trường

– E-mail: truongnguyen@hitu.edu.vn

– Số điện thoại:

– Website: đang cập nhật

– Những môn có thể giảng dạy: đang cập nhật

– Họ và tên: Đặng Hồng Hiệp

– E-mail: honghiepit@gmail.com

– Số đện thoại: 0938.39.06.39

– Website: đang cập nhật

– Những môn có thể giảng dạy: đang cập nhật

– Họ và tên: Lê Thị Tố Thi

– E-mail: lethitothi@hitu.edu.vn

– Số đện thoại: Đang cập nhật

– Website: Đang cập nhật

– Những môn có thể giảng dạy:

+ Tin học

+ Corel Draw

+ Photoshop

– Họ và tên: Trần Thị Xim

– E-mail: tranhongxim@gmail.com

– Số điện thoại: 08.37313631 (25)

– Website: Đang cập nhật

– Vị trí làm việc: Giáo vụ khoa

ngày nhận thức