Đội ngũ nhân sự

Khoa Công Nghệ Thông Tin được thành lập ngày 20/12/2001, Hiện tại đội ngũ giáo viên và chuyên viên bao gồm: 18 giảng viên và 1 chuyên viên. Trải qua gần 18 năm hoạt động

Trần Anh Khoa

Trần Anh Khoa

Tổ Trưởng Bộ Môn Phần Mềm
Chu Thị Mai

Chu Thị Mai

Giảng Viên
Nguyễn Văn Hán

Nguyễn Văn Hán

Giảng Viên
Phạm Văn Sơn

Phạm Văn Sơn

Giảng Viên
Hồ Diên Lợi

Hồ Diên Lợi

Giảng Viên
Bùi Trọng Viên

Bùi Trọng Viên

Giảng Viên
Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Anh Tú

Giảng Viên
Thái Thị Huyên

Thái Thị Huyên

Giảng Viên
Trần Thị Xim

Trần Thị Xim

Giáo Vụ Khoa
Vũ Thị Hường

Vũ Thị Hường

Giảng viên
Huỳnh Tấn Phát

Huỳnh Tấn Phát

Giảng Viên

Tập thể giáo viên khoa CNTT 1

Tập thể giáo viên

Tập thể giáo viên khoa CNTT 2
Tập thể giáo viên khoa CNTT 3