Lịch đi doanh nghiệp ngày 07/07 và ngày 17/07 đã cập nhật chính thức

09-07-2020 Người Quản Lý

Các bạn xem thông tin trong file và đi đúng giờ nếu không đi đúng giờ sẽ bỏ lại. Các em có mặt tại trường sẽ có xe chở các em đi Khi đi không được mặc quần rách. Quy định đã có trong file cuối danh sách Trong nay có danh sách các bạn chưa đăng ký đi doanh nghiệp. Các bạn này PM thầy sớm nếu đăng ký trễ Thời gian: ngày 07/07 có mặt lúc 13h tại trước khu Y tế Cô Nguyễn Thị Thu Cúc sẽ dẫn đoàn đi quận 4 Thời gian: ngày 17/07 có mặt lúc 08h10 tại trước khu Y tế Do  sẽ dẫn đoàn đi quận 9 Thời gian: ngày 17/07 có mặt lúc 13h tại trước khu Y tế Thầy Trần Anh Khoa sẽ dẫn đoàn đi quận 4 https://docs.google.com/spreadsheets/d/16n9IfOJCEEsglhHNtp7Rysbf55HhAl99Z2sDRKCuVVQ/edit#gid=668770994

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết