Lịch gặp đồ án thầy Hiệp học kỳ 2 năm 2020-2021

11-03-2021 Người Quản Lý

Tất cả các bạn làm đồ án thầy Hiệp nhắn tin qua facebook hoặc zalo để nhận đề tài hoặc gặp thầy các ngày trong tuần

Thứ 2 tiết 6-10 phòng D208

Thứ 6 tiết 1-5 phòng D212

Hạn cuối nhận đề tài từ nay cho tới hết ngày 19/03/2021.

Mọi khiếu nại sau ngày này sẽ không giải quyết

Danh các bạn làm đề tài thầy Hiệp

1 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt CCQ1711C Công nghệ thông tin C
2 2118110108 Lê Văn Hòa CCQ1811B Công nghệ thông tin B
3 2117110096 Thái Văn Khương CCQ1711B Công nghệ thông tin B
4 2118110144 Phan Văn Quang CCQ1811B Công nghệ thông tin B
5 2117110330 Nguyễn Duy Thanh CCQ1711E Công nghệ thông tin E
6 2118110394 Nguyễn Văn Minh Trọng CCQ1811E Công nghệ thông tin E
7 2117110061 Tuấn CCQ1711A Công nghệ thông tin A
8 2118110400 Phan Ngọc Tuấn CCQ1811E Công nghệ thông tin E
9 2117110277 Lê Đình Vương CCQ1711D Công nghệ thông tin D

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết