Nghiệm thu giáo trình Kỹ thuật lập trình cấp khoa

17-10-2021 Người Quản Lý

Vào hồi 15h, ngày 17 tháng 10 năm 2021, hội đồng nghiệm thu giáo trình cấp khoa trực tiếp, Hội đồng đã tổ chức thẩm định giáo trình Kỹ thuật lập trình do ThS. Trần Anh Khoa làm chủ biên và ThS Nguyễn Thị Thu Cúc.

Hội đồng thẩm định cấp khoa gồm 04 thành viên:

  1. ThS. Huỳnh Trọng Đức – Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin;
  2. ThS. Hoàng Trọng Thạch – Phản biện 1, Phó Khoa Công Nghệ Thông Tin;
  3. ThS. Nguyễn Minh Trường – Phản biện 2, Giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin;
  4. ThS. Đặng Hồng Hiệp – Thư ký Hội đồng, Khoa Công Nghệ Thông Tin;

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết