Phòng giáo dục Thành phố Thủ Đức trao tặng máy tính cho sinh viên Phạm Quốc Tú

08-10-2021 Người Quản Lý

Khoa công nghệ thông tin xin thay mặt em Phạm Quốc Tú, sinh viên lớp CCQ2011G khóa 44 cảm ơn Phòng giáo dục Thành phố Thủ Đức, nhà Trường và Phòng Công tác sinh viên đã dành tặng cho sinh viên Tú một chiếc máy tính bảng phục vụ việc học online. Em Tú là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Phòng công tác học sinh – sinh viên Thầy Hương trao máy tính cho em Phạm Quốc Tú, ngày 06/10/202.

Phạm Quốc Tú sử dụng máy tính bảng phục vụ học tập.

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết