Kế hoạch thực hiện chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 27/07/2021 - Người đăng: Đặng Hồng Hiệp

Các em xem thông báo và làm hướng dẫn nhé Khóa 42 trở về trước sẽ thực hiện trong đợt này Khóa 43 và khóa 44 sẽ thực hiện ở học kỳ sau (kỳ này không cần thực thiện bài báo cáo)

Thông báo về buổi báo cáo KLTN năm 2021

Ngày đăng: 18/07/2021 - Người đăng: Trần Anh Khoa

Khoa công nghệ thông tin thông báo về buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2021 khóa 2018-2021, cụ thể xem chi tiết trong tập tin đính kèm, đề nghị các nhóm chuẩn bị và thực hiện đúng kế hoạch. Link lấy tập tin: HOIDONG_KLTN.PDF TAK;

Điểm thực tập TN Thầy Nhựt hướng dẫn

Ngày đăng: 17/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

ĐIỂM THỰC TẬP TN – THẦY NHỰT HƯỚNG DẪN STT MSSV Họ và tên lót Tên Lớp Điểm 1 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt CCQ1711C V 2 2118110002 Đặng Bảo Ân CCQ1811A 9.5 3 2118110348 Huỳnh Đông Hận CCQ1811E 7.5 4 2118110274 Trịnh Đức Hùng CCQ1811D 8.5 5 2118110356 Võ Thái Huy CCQ1811E V 6 2118110244 […]

Điểm môn LT Java – Nhóm 4 – Thầy Nhựt dạy

Ngày đăng: 17/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

JAVA NHÓM 4 40% 60% ĐIỂM STT MÃ SV HỌ TÊN MÃ LỚP Điểm QT Thi Tổng Kết 1 2118110252 Lê Hoàng Anh CCQ1811D 7.2 8.0 7.7 2 2116110155 Nguyễn Cao Cường CCQ1611C v v v 3 2118110340 Đỗ Viết Duy CCQ1811E 7.9 4.0 5.6 4 2118110097 Nguyễn Quốc Đại CCQ1811B 7.2 8.0 7.7 5 […]

Điểm môn LT Java – Nhóm 2 -Thầy Nhựt dạy.

Ngày đăng: 17/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

JAVA NHÓM 2 40% 60% ĐIỂM STT MÃ SV HỌ TÊN Điểm QT Thi Tổng Kết 1 2117110281 Hồ Hoàng Chí 7.9 v v 2 2117110282 Lã Mạnh Cường v v v 3 2118110255 Lê Việt Cường 5.1 6.0 5.6 4 2118110258 Nguyễn Tấn Dũng 6.9 7.5 7.3 5 2118110010 Hồ Khánh Duy 5.6 6.0 […]

Thông báo lịch học môn KTLT (Trần Anh Khoa)

Ngày đăng: 14/07/2021 - Người đăng: Trần Anh Khoa

Thông báo lịch học môn Kỹ thuật lập trình hè 2021 + Chiều thứ 4 (6-10): tuần 1-3 + Sáng thứ 5 (1-5): tuần 1-6 + Link học: meet.google.com/gym-onwr-nmu Chú ý: Tuần 1 bắt đầu từ ngày 12/07/2021

Thông báo điểm TTTN và đồ án chuyên ngành (Trần Anh Khoa)

Ngày đăng: 14/07/2021 - Người đăng: Trần Anh Khoa

Thông báo điểm thực tập tốt nghiệp và đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm 2020-2021 do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn. Xem chi tiết trong tập tin đính kèm.  

Thông báo 01 về TTTN hè 2021

Ngày đăng: 14/07/2021 - Người đăng: Trần Anh Khoa

Tất cả các sinh viên đăng ký làm thực tập tốt nghiệp (TTTN) hè 2021 liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài và thống nhất nội dung thực hiện theo phân công trong tập tin dưới đây. Chú ý: Thời gian làm TTTN 6 tuần, tuần bắt đầu từ […]

Thông báo lịch học môn Cơ sở dữ liệu (cô Cúc)

Ngày đăng: 12/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Lịch học (bắt đầu từ 14/07/2021): Thứ 4: 67890 Thứ 6: 12345 Sinh viên đăng ký môn CSDL chưa được add vào nhóm liên hệ với cô qua email: ntthucuc@hitu.edu.vn để biết thông tin tham gia lớp học.  

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN PTTK (UML) THẦY SƠN

Ngày đăng: 11/07/2021 - Người đăng: Phạm Văn Sơn

Lớp hè môn PTTK HT Start: 12/07/2021 stop: 16/08/2021 – Chiều thứ 2 phòng D211, 12h30 – 16h30 – Sáng thứ 4 phòng: B301, 7h30 – 11h30 Link Group Zalo: https://zalo.me/g/jybkgk167 Link Google Meet: https://meet.google.com/wpq-cfii-vys

Thông báo học kỳ Hè online thầy Trường

Ngày đăng: 10/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Các bạn sinh viên viên học kỳ hè, tham gia nhóm zalo theo lớp sau: Lý thuyết đồ thị– Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/yzvcsl654 Lập trình web – Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/toxlvr087

Thông báo lịch học kỳ Hè thầy Hồ Diên Lợi

Ngày đăng: 10/07/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Thông báo đến tất sinh viên viên học kỳ hè với thầy Hồ Diên Lợi, tham gia nhóm zalo theo lớp sau: Mã môn: 229042 – Môn học: Lập trình Windows (C#) – Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/wnitln327 Mã môn: 229118 – Môn học: Phần mềm mã nguồn mở – Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/mjubdw583

Thông báo học online môn CTRR thầy Mạnh(HK3)

Ngày đăng: 10/07/2021 - Người đăng: Trương Quang Mạnh

Link vào lớp: http://meet.google.com/tzr-pnmq-fhx Đặt tên theo cấu trúc: Hoten_123 (123: 3 số cuối của mã sv) để được chấp nhận vào link lớp học.

Thông báo học hè Thầy Đức

Ngày đăng: 09/07/2021 - Người đăng: Bùi Trọng Viên

Group zalo hè môn TTNT, các em tham gia vào các nhóm zalo tương ứng nhé Nhóm 1: https://zalo.me/g/rdpqzg456 Nhóm 2: https://zalo.me/g/yoyikb023 Nhóm 3: https://zalo.me/g/zmrycb896

Lớp học kỳ hè (kỳ 3) Thầy Nhựt dạy

Ngày đăng: 09/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

Thầy Nhựt dạy các lớp kỳ hè theo thời khóa biểu. Sv nào học vào nhóm Zalo giúp Thầy. Lập trình hướng đối tượng: lớp thứ 4,6 nhóm zalo sau https://zalo.me/g/upgfdd208 Lập trình Java: lớp 3,5 nhóm zalo sau: https://zalo.me/g/skqdnp599 Tin học ứng dụng nhà hàng, khách sạn:lớp thứ 2, 5 nhóm zalo https://zalo.me/g/wkuxcw806 Do […]