Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2

Ngày đăng: 14/08/2020 - Chủ đề: Lich thi

– Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2 – Danh sách sinh viên vào phòng thi (Cập nhật ngày 14-08-2020) Chi tiết tải tập tin đính kèm. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin với lịch thi của phòng […]

Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1910MN (cô Cúc)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

TINHOC_CCQ1910MN_S6  

Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1924AB (cô Cúc)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

TINHOC_CCQ1924A_B_S2      

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET (Thầy Lợi)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Lich thi

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET, lớp thầy Hồ Diên Lợi – Ngày 20.8.2020 – Phòng máy tính: Dãy D2 – Lịch chi tiết cho các lớp: + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 8h00-9h00(STT1-35) + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 9h00-10h00(STT36-70) + Lớp CCQ1811E […]

Điểm quá trình môn Hệ điều hành (Thầy Viên)

Ngày đăng: 12/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Các em xem link đính kèm   Hệ điều hành  

Lịch báo cáo đồ án môn Phân tích và thiết kế hệ thống (UML)_Thầy Sơn

Ngày đăng: 12/08/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

– Lớp CCQ1811E, ngày 19/08/2020, buổi chiều, 13h00 – Lớp CCQ1811A, Ngày 19/08/2020, buổi sáng 8h00 – Lớp CCQ1811C, ngày 18/08/2020, buổi sáng 8h00 – 11h30 *Khi đi báo cáo, SV cần chuẩn bi: + 01 cuốn báo cáo in mầu xanh dương (nội dung, hình thức như file hướng dẫn GV đã cung cấp […]

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911EF (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911E_F_S3_C6

Thông tin đăng ký đi doanh nghiệp FPT software

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Thực tế doanh nghiệp

Các bạn nào đi doanh nghiệp FPT điền vào form này gấp cho thầy nhé Link điền thông tin

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911C_D_C2_S4  

Điểm quá trình các lớp Tin học (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CCQ1901A CCQ1913A CCQ1920D CCQ1920H CCQ1927C CCQ1927E

Điểm DACN (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

DACN – 2020

Điểm cuối kỳ lớp lập trình web (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm cuối kỳ lớp lập trình web: CCQ1811B CCQ1811D

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi HK2, 2019, 2020

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi Chuyên đề ASP.NET(LOPHL8,LOPHL9) Lập trình Android(LOPHL8) Lập trình Web(CCQ1811A, CCQ1811E) Tin học (CCQ1910D, CCQ1910E; CCQ1912A, CCQ1912B;CCQ1915A, CCQ1915) Chi tiết xem tập tin đính kèm

Điểm quá trình các Lớp thầy Hiệp dạy

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Mọi thắc mắc về điểm giải quyết tới trước ngày 14/08 sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào Xem điểm tại đây

Điểm đồ án chuyên ngành (cô Cúc)

Ngày đăng: 09/08/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập