[Nhắc lại] Lịch bảo vệ đồ án thầy Hiệp, Thầy Viên, Thầy Mạnh

Ngày đăng: 07/08/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Tất cả các bạn làm đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành tin, đồ án chuyên ngành mạng và TTTN thì phản biện tại phòng D212 lúc 13h30 ngày 07/08/2020

Điểm chuyên đề thực tế

Ngày đăng: 04/08/2020 - Chủ đề: Điểm thi

Các em cập nhật điểm. Bạn nào chưa ký thì lên ký. Đây là lần cuối cùng thầy nhắc. Nếu không ký thì phòng đào tạo sẽ tự bỏ ra Cập nhật lúc 19h00 ngày 03/08/2020 Mọi thắc mắc liên hệ thầy Hiệp

Danh sách những bạn đã đi chuyên đề thực tế nhưng chưa ký tên

Ngày đăng: 31/07/2020 - Chủ đề: Sinh viên

Những bạn đã đi chuyên đề thực tế mà chưa ký tê thì sẽ không công nhận điểm đã có. Đề nghị các em xuống văn phòng khoa CNTTđể ký tên. Sau ngày 07/08/2020 không ký thì sẽ hủy kết quả (các em ký tên vào giờ hành chính) Link xem điểm: tại đây

Điểm cuối kỳ môn Bảo mật internet thầy Hiệp

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Chi tiết xem tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZavKbYAwcAh-wgY0Q7zOFNhsP_nuncWWzhR21zQ9-Y/edit#gid=1398159863 Mọi thắc mắc giải quyết trước ngày 19/07/2020. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào https://docs.google.com.vn/sản ra / d / 1FZavKbYAwcAh-wgY0Q7zOFNhsP_nuncWWzhR21zQ9 -Y /edit # gid = 1301159863