Lịch học bù các môn CSDL, KTLT, Tin học (cô Cúc)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Chủ đề: Lịch học

– Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. – Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng […]

Lịch học bù môn Lập trình web (c.Quyên)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Chủ đề: Lịch học

Vì yêu cầu phải kết thúc học phần sớm nên lịch học bù môn LTW như sau: Lớp CCQ1811B: Tối thứ 2 (3/8): D212 Sáng thứ 5 (6/8): D212 Lớp CCQ1811D: Sáng thứ 6 (7/8): A406  

Lịch học bù môn cơ sở dữ liệu các lớp (C.Huyên)

Ngày đăng: 01/08/2020 - Chủ đề: Lịch học

CSDL lớp CCQ1911J ngày nghỉ 15/8 ngày bù 01/08 (thứ 7) tiết 6 -> 10 phòng D213 CSDL lớp CCQ1911B ngày nghỉ 12/8 ngày bù 02/08 (chủ nhật) tiết 1 -> 5 phòng D208 CSDL lớp CCQ1911H ngày nghỉ 10/8 ngày bù 07/08 (thứ 6) tiết 11 -> 15 phòng D213 Các em sinh viên […]

Lịch học bù môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 31/07/2020 - Chủ đề: Lịch học

Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D207, bắt […]

LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020 – CÁC MÔN LÝ THUYẾT

Ngày đăng: 13/07/2020 - Chủ đề: Lich thi

Lịch thi lý thuyết các môn chuyên ngành công nghệ thông tin Tải tập tin đính kèm để xem chi tiết. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo ngay cho giáo vụ khoa […]

Lịch học bù môn Kỹ thuật lập trình lớp D, F(cô Cúc)

Ngày đăng: 08/07/2020 - Chủ đề: Lịch học

Lịch học bù môn KỸ THUẬT LẬP TRÌNH do cô Cúc giảng dạy: 1) Lớp CCQ1911F: học bù vào tối thứ 4 (tuần 13, 15) tại phòng D212, bắt đầu từ 17g00 2) Lớp CCQ1911D: học bù vào tối thứ 4 (tuần 14, 16) tại phòng D209, bắt đầu từ 17g00