Lịch phản biện đồ án (cô Cúc hướng dẫn)

Ngày đăng: 07/08/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Các bạn sinh viên có tên sau lên gặp cô Quyên để phản biện đồ án gấp trong tuần này. Thông báo đã gởi qua mail cho các em 2 lần rồi. 2118110036 Phan Hồng Lĩnh CCQ1811A 2118110127 Mai Xuân Lợi CCQ1811B  

Lịch học bù các môn CSDL, KTLT, Tin học (cô Cúc)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Chủ đề: Lịch học

– Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. – Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng […]

Lịch học bù môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 31/07/2020 - Chủ đề: Lịch học

Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D207, bắt […]

Lịch học bù môn Kỹ thuật lập trình lớp D, F(cô Cúc)

Ngày đăng: 08/07/2020 - Chủ đề: Lịch học

Lịch học bù môn KỸ THUẬT LẬP TRÌNH do cô Cúc giảng dạy: 1) Lớp CCQ1911F: học bù vào tối thứ 4 (tuần 13, 15) tại phòng D212, bắt đầu từ 17g00 2) Lớp CCQ1911D: học bù vào tối thứ 4 (tuần 14, 16) tại phòng D209, bắt đầu từ 17g00