Thông báo về kỳ thi Olympic Tin học cấp trường 2020

Ngày đăng: 31/08/2020 - Chủ đề: Olympic

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG 2020 Tp. HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2020 I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA Nhằm khuyến khích phong trào học tập của sinh viên trong toàn trường và […]