Danh sách những bạn đã đi chuyên đề thực tế nhưng chưa ký tên

Ngày đăng: 31/07/2020 - Chủ đề: Sinh viên

Những bạn đã đi chuyên đề thực tế mà chưa ký tê thì sẽ không công nhận điểm đã có. Đề nghị các em xuống văn phòng khoa CNTTđể ký tên. Sau ngày 07/08/2020 không ký thì sẽ hủy kết quả (các em ký tên vào giờ hành chính) Link xem điểm: tại đây

Danh sách đi Glassegg chiều ngày 17/07/2020

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Sinh viên

Các em chưa có tên đi doanh nghiệp thì pm thầy nhé

Danh sách đi FPT sáng ngày 17/07/2020

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Sinh viên

Những bạn nào không có tên trong danh sách thì pm gấp cho thầy (dù không đi những đợt trước). Xem bài đăng của Glassegg ngày 17/07 nữa nhé