Thông báo 01 về KLTN 2019

Khoa CNTT thông báo tới tất cả sinh viên có tên trong danh sách (xem danh dách phía dưới) đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt này (học kỳ 1 năm 2019-2020).

Các bạn lưu ý một số thông tin sau:

1. Bạn nào muốn làm KLTN thì phải xuống khoa đăng ký với C.Xim, ngày đăng ký kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10/10/2019. Tới cuối ngày 10/10/2019 những bạn có trong danh sách không xuống khoa đăng ký thì xem như học 2 môn thay thế hoặc có thể để học kỳ sau làm KLTN.

2. Đối với những bạn có đăng ký làm KLTN đợt này thì nên liên hệ trước với Giảng viên (GV) mà mình cảm thấy phù hợp giúp mình làm KLTN, để thống nhất khóa luận sẽ làm gì. Còn nếu sinh viên không thể liên hệ với giảng viên trước thì khoa sẽ phân công GV hướng dẫn làm KLTN (khi đó sẽ không đổi GV hướng dẫn trong quá trình làm KLTN).

3. Thời gian thực hiện KLTN khoa sẽ thông báo sau ngày 10/10/2019.

Khoa CNTT.

Bài viết khác