Thông báo về việc nhận Thực tập tốt nghiệp năm 2021

23-03-2021 Đặng Hồng Hiệp

Tất cả các bạn có tên trong danh sách (có kèm GVHD) các em liên hệ với GVHD của mình để nhận đề tài

  1. Đối với thực tập tại trường: các em liên hệ các Thầy Cô để nhận đề tài
  2. Đối với thực tập tại doanh nghiệp các em liên hệ thầy Huỳnh Trọng Đức, Thầy Trần Anh Khoa và Thầy Đặng Hồng Hiệp để nhận đề tài

Thời gian thực tập từ ngày hôm nay tới hết ngày 28/03/2021. Sau ngày này sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào

Link danh sách thực tập

 

P/S: Các em kiểm tra lại có sai sót thông tin gì liên hệ thầy Hiệp để được giải quyết

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết