Thông báo về việc nộp và báo cáo TTTN

25-05-2022 Trần Anh Khoa

Khoa công nghệ thông tin thông báo tới tất cả sinh viên thực hiện TTTN học kỳ 2 năm 2021-2022 kế hoạch nộp và báo cáo TTTN học kỳ này cụ thể như sau:

 1. THỜI GIAN & NỘI DUNG NỘP TTTN
  • Hạn cuối các nhóm nộp TTTN về cho GVHD: ngày 11/06/2022.
  • Nội dung nộp:
  • File mềm chứa toàn bộ nội dung thực tập tốt nghiệp
  • Cuốn báo cáo TTTN (bản in)
  • Nếu nhóm SV đi thực tập doanh nghiệp có thêm giấy xác nhận (có mộc đỏ) hoàn thành nội dung TTTN tại doanh nghiệp.
 1. THỜI GIAN PHẢN BIỆN TTTN
  • Tuần 18 & 19, tức là từ ngày 12/06/2022 đến hết ngày 25/06/2022.
  • Lịch báo cáo của từng nhóm sẽ được giảng viên hướng dẫn thông báo cụ thể trên Website của khoa CNTT.

Chú ý: Các nhóm nhớ theo dõi thông báo ngày báo cáo phản biện.

Link lấy file thông báo: Kehoach_nop va bao cao TTTN

Tp. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TTBM.Trần Anh Khoa

Bài viết khác