Thông báo_Thầy Sơn !

26-04-2022 Phạm Văn Sơn

Sinh viên nào có tên trong  danh sách hướng dẫn thực tập tốt nghiệp của thầy Phạm Văn Sơn  từ tuần 11 (ngày 25/04/2022) thì liên hệ ngay với GV để được hướng dẫn chi tiết.
Thông tin liên hệ: 
Zalo group: https://zalo.me/g/yuglbz584
Mobifone: 0988.45.45.77 
Lưu ý: Những ai tự liên hệ được công ty để thực tập thì báo cáo ngay với GV về đề tài đã chọn và làm đề cương thực tập để GV xét duyện và hướng dẫn thêm. Ai tự ý làm và không liên hệ với GV thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác thực tập sau này. 
Ngày thông báo: 26/04/2022
GV Phạm Văn Sơn

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết