ĐACN hè (C.Huyên)

13-07-2022 Thái Thị Huyên

Sinh viên làm ĐACN với cô có tên sau:

2117110025 DOÃN QUỐC SĨ KHANG 29/04/1995 CCQ1711A
2119110076 LÊ NHẬT KHANG 18/03/2001 CCQ1911C
2119110013 NGUYỄN THÀNH KHANG 30/06/2001 CCQ1911A
2119110079 TRƯƠNG THÀNH LỘC 09/07/2001 CCQ1911C
2120110195 LÂM ÁNH NGUYỆT 25/05/2002 CCQ2011F
2120110382 HOÀNG MINH NHẬT 01/01/1998 CCQ2011J
2119110087 ĐOÀN VĂN NHI 22/08/2001 CCQ1911C
2120110196 TRẦN THỊ YẾN NHI 02/10/2002 CCQ2011F
2119110088 THỚI NGUYỄN PHIÊN 20/07/2001 CCQ1911C
2118110138 TRẦN ĐẠI PHONG 27/08/2000 CCQ1811B

add Zalo https://zalo.me/g/wnecqd265 nhận đề tài nhé.

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết