Đăng ký dự lễ tốt nghiệp – NGÀY 04/12/2022

29-11-2022 Huỳnh Tân Phát

 

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký dự lễ tốt nghiệp – NGÀY 04/12/2022)

 

  1. Thời gian đăng ký:

Từ ngày 15 / 11  đến ngày 01 / 12 / 2022  (Nghỉ Thứ 7, CN)

Sáng          :        8h 00 -> 11h 00

Chiều        :        13h 30 -> 16h 00

  1. Các bước đăng ký:

2.1/  Đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại phòng Quản lý Đào tạo, Sinh viên mang theo CCCD, CMND (hoặc Giấy phép lái xe).

2.2/  Đăng ký lễ phục tại Kho vật tư.

  1. Thời gian làm lễ tốt nghiệp và nhận bằng:

3.1/ Ngày 02/12/2022  Sinh viên xem hướng dẫn chi tiết tại Website trường.

3.2/ Ngày 04/12/2022  Làm lễ tốt nghiệp

3.3/ Nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên giữ phiếu đăng ký làm lễ tốt nghiệp ( PHIẾU MÀU HỒNG ) để nhận bằng gốc.

(Lưu ý: Nếu để mất phiếu, Sinh viên phải làm GIẤY CAM KẾT mới cho nhận bằng)

  1. Thứ tự đăng ký:
THỨ TỰ KHOA NGÀNH HỌC SỈ SỐ NGÀY ĐĂNG KÝ
1 * CƠ KHÍ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

182 Từ 15/11 đến 18/11
* ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

CNKT điều khiển & tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

21 5
* DA GIÀY Công nghệ da giày 60
* CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Công nghệ kỹ thuật ô tô 283
* DỆT – MAY Công nghệ dệt – sợi

Công nghệ may

205
2 * CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Công nghệ hóa học

Công nghệ thực phẩm

168 Từ 21/11 đến 25/11
* CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Công nghệ thông tin

Truyền thông và mạng máy tính

144
* TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Kế toán

Tài chính – Ngân hàng

466
* NGOẠI NGỮ Tiếng Anh 178
3 * QUẢN TRỊ KINH DOANH Quản trị kinh doanh

Quản trị khách sạn

QT Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống

1087 Từ 28/11 đến 01/12

Bài viết khác