Danh sách sinh viên nhận học bổng DARIU

05-11-2022 Huỳnh Tân Phát

Vào ngày ngày 22 tháng 10 năm 2022, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Công Thương TP. HCM phối hợp với Quỹ DARIU VIỆT NAM tổ chức buổi phỏng vấn xét duyệt học bổng cho 30 bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin và sau đó chọn ra những bạn phù hợp với tiêu chí phát học bổng.

Sau khoảng thời gian xét duyệt, Quỹ DARIU đã công bố danh sách 21 bạn sinh viên được nhận học bổng.

Danh 21 bạn sinh viên nhận học bổng:

Lưu ý: Các bạn phải bổ sung hồ sơ để có thể nhận các phần học bổng hạn cuối(8/11/2022):

File mẫu xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

File Mau don xac nhan hoan canh gia dinh 02

File Mau xac nhan hoan canh 01

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết