Đồ án chuyên ngành HK2-2022-2023 (C. Huyên)

16-02-2023 Thái Thị Huyên

Các bạn có tên sau tham gia vào group Zalo: https://zalo.me/g/nhxwmi424

Sau ngày 19.03.2023 mà bạn nào không tham gia vào group thì xem như tự bỏ đồ án nhé.

Trường CĐ Công Thương Tp.HCM
Khoa công nghệ thông tin
DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM 2022-2023
STT Mã sinh viên Họ và tên lót Lớp Lớp Số ĐT GVHD
1 2120110184 Dương Thanh Hòa CCQ2011F Thái Thị Huyên
2 2120110185 Nguyễn Thị Xuân Hòa CCQ2011F 335663432 Thái Thị Huyên
3 2120110186 Nguyễn Tuấn Hùng CCQ2011F Thái Thị Huyên
4 2120110317 Trần Ngọc Hưng CCQ2011J 941905155 Thái Thị Huyên
5 2119110108 Võ Thanh Hưng CCQ1911D 867511622 Thái Thị Huyên
6 2119110075 Võ Trần Quốc Huy CCQ1911C 347277032 Thái Thị Huyên
7 2120110191 Phạm Đình Lộc CCQ2011F 937002821 Thái Thị Huyên
8 2120110122 Huỳnh Ngọc Mạnh CCQ2011D 379398335 Thái Thị Huyên
9 2120110271 Đinh Tấn Nam CCQ2011H 354333901 Thái Thị Huyên
10 2120110018 Phan Hữu Nghị CCQ2011A 768645548 Thái Thị Huyên
11 2120110051 Hoàng Kim Nguyên CCQ2011B 332809752 Thái Thị Huyên
12 2120110053 Nguyễn Hoàng Uyển Nhi CCQ2011B 586930891 Thái Thị Huyên
13 2120110339 Nguyễn Trung Pháp CCQ2011C 389338317 Thái Thị Huyên
14 2120110358 Nguyễn Huỳnh Tấn Phong CCQ2011G 397253526 Thái Thị Huyên
15 2120110254 Nguyễn Phú CCQ2011H 869213302 Thái Thị Huyên
16 2120110021 Nguyễn Hoàng Phú CCQ2011A 335598583 Thái Thị Huyên
17 2120110123 Trần Thị Thùy Phương CCQ2011D 376816403 Thái Thị Huyên
18 2120110256 Đào Thành Quan CCQ2011H 964548733 Thái Thị Huyên
19 2120110231 Trần Minh Quân CCQ2011G 368871435 Thái Thị Huyên
20 2119110053 Lê Anh Quốc CCQ1911B 374852513 Thái Thị Huyên
21 2120110198 Trần Thị Diễm Quyên CCQ2011F 766924565 Thái Thị Huyên
22 2120110126 Nguyễn Văn Sơn CCQ2011D 395890878 Thái Thị Huyên
23 2120110203 Phạm Thanh Sơn CCQ2011F 396494726 Thái Thị Huyên

 

 

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết