Đồ án chuyên ngành – Trần Anh Khoa (HK1 năm 2023-2024)

19-09-2023 Trần Anh Khoa

Thông báo lịch gặp hướng dẫn thực hiện đồ án chuyên ngành của giảng viên Trần Anh Khoa.

1.Lịch tiếp sinh viên

  • Sáng thứ 2 (9h00-11h30), phòng D306
  • Chiều thứ 3 (14h15-16h30), phòng D208
  • Sáng thứ 7 (9h00-11h30), phòng D306

2.Danh sách sinh viên

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Giới tính
1 2120110246 Lưu Văn Ân CCQ2011H Nam
2 2120110177 Nguyễn Văn Bắc CCQ2011F Nam
3 2120110110 Nguyễn Hoàng Anh Công CCQ2011D Nam
4 2120110142 Trần Văn Giàu CCQ2011E Nam
5 2120110183 Nguyễn Hoàng Hảo CCQ2011F Nam
6 2120260256 Nguyễn Văn Hiệu CCQ2011D Nam
7 2120110122 Huỳnh Ngọc Mạnh CCQ2011D Nam
8 2120110018 Phan Hữu Nghị CCQ2011A Nam

 

Chú ý:

  • Danh sách ở trên chưa bao gồm các bạn mới đăng ký.
  • Sinh viên lên gặp một trong 03 buổi trên (xem mục 1), bắt đầu từ ngày ra thông báo này. Mỗi tuần sinh viên gặp GVHD 1 lần.
  • Group nhóm đồ án chuyên ngành: https://zalo.me/g/kgmoxh533

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết