Đồ án chuyên ngành_HK1 năm 2022-2023 (C.Hường)

16-09-2022 Vũ Thị Hường

Thông báo Các bạn với cô,  có tên trong danh sách sau đây join vào nhóm Zalo để theo dõi thông tin thực hiện: https://zalo.me/g/bdobgu998

Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Điện thoại
1 2120110336 Phạm Trần Anh CCQ2011C 346720041
2 2120110071 Hồ Nguyễn Thị Mỹ Anh CCQ2011C 397598427
3 2120110072 Lâm Chí Bình CCQ2011C 353974989
4 2120110076 Trần Xuân Đạt CCQ2011C 985385163
5 2120110075 Võ Thị Bích Du CCQ2011C 393846993
6 2120110077 Nguyễn Trường Giang CCQ2011C 386102600
7 2120110338 Cao Ngọc Hân CCQ2011C 382875610
8 2120110337 Nguyễn Văn Hào CCQ2011C 773020702
9 2120110078 Lê Hoàng Hậu CCQ2011C 377908397
10 2120110079 Lê Tiến Hoàng CCQ2011C 943133032
11 2120110084 Lữ Nhật Hùng CCQ2011C 359818937
12 2120110085 Nguyễn Tấn Khang CCQ2011C 334504412
13 2120110087 Trần Thanh Lộc CCQ2011C 889245443
14 2120110088 Nguyễn Hoàng Mẫn CCQ2011C 773735394
15 2120110091 Nguyễn Tống Phúc Nguyên CCQ2011C 768015375
16 2120110093 Trần Trọng Nhân CCQ2011C 398697981
17 2120110094 Lê Anh Phi CCQ2011C 379568703
18 2120110096 Tô Nhật Quân CCQ2011C 787691505
19 2120110095 Phan Văn Quang CCQ2011C 328164351
20 2120110098 Lương Thị Thùy CCQ2011C 972306267
21 2120110099 Lê Văn Tình CCQ2011C 825091689
22 2120110100 Huỳnh Thiệu Tống CCQ2011C 916752910
23 2120110101 Đặng Phan Thùy Trang CCQ2011C 964134548
24 2120110341 Trần Đắc Triều CCQ2011C 789875120
25 2120110102 Đặng Thành Trọng CCQ2011C 364477087
26 2120110103 Lê Quốc Trung CCQ2011C 345669644
27 2119110030 Phan Nguyễn Quốc Trung CCQ1911A 968179610
28 2120110104 Huỳnh Anh CCQ2011C 328953710
29 2120110105 Huỳnh Thị Ý CCQ2011C 898659358

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết