FPT Software Tuyển Dụng

07-05-2021 Người Quản Lý

Công ty FPT Software tuyển dụng

Yêu cầu:

  • Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
  • Có thể đi làm full time từ thứ 2 đến thứ 6

Vị trí tuyển dụng

 

(Chi tiết)

Tập tin đính kèm

Tập tin Kích thước Lượt tải
doc 1_FPT SOFTWARE HCM-LapTrinh_NET 40 KB 642
doc 2_FPT SOFTWARE HCM-LapTrinh_ReactJS 38 KB 575
doc 3_FPT SOFTWARE HCM-LapTrinh_SAP 114 KB 697
doc 4_FPT SOFTWARE HCM-LapTrinh_ABAP 49 KB 566
doc FPT Software HCM_Tester 44 KB 656

Bài viết khác