Khảo sát nhu cầu thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2022-2023

08-09-2022 Trần Anh Khoa

Theo đề nghị của một số CVHT, khoa CNTT gửi thông báo thu thập nhu cầu thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm 2022-2023 cho các sinh viên có nhu cầu (khóa 43, 44). Thời gian thu thập từ ngày ra thông báo tới hết ngày 12/09/2022.

Link thu thập nhu cầu: https://forms.gle/AtzdqmvTWNhvNFXe8

Tp. HCM, ngay 08 tháng 09 năm 2022

TTBM Phần mềm

Trần Anh Khoa

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết