Lịch báo cáo đồ án môn học – Thầy Hồ Diên Lợi – Học Kỳ 2 – Năm học 2022-2023

09-04-2023 Người Quản Lý

Lịnh báo cáo kết thúc học phần

STT MÔN HỌC – LỚP NGÀY – GIỜ PHÒNG
1 Phần mềm mã nguồn mở – CCQ2111G 21-04-2023 – 8h00-9h00 D2-12
2 Chuyên đề ứng dụng Javascript – CCQ2111G, CCQ2111H 21-04-2023 – 9h15-11h30 D2-12
3 Chuyên đề ứng dụng lập trình Web 1 – CCQ2111A 21-04-2023 – 13hh00-14h30 D2-12
4 Chuyên đề ứng dụng lập trình Web 1 – CCQ2111E 21-04-2023 – 14h45-16h30 D2-12

Sinh viên đi báo cáo cần chuẩn bị:

  • Laptop để chạy trang web
  • Phiếu vấn đáp (Áp dụng cho môn Chuyên đề ứng dụng lập trình Web 1)
  • Sau khi báo cáo phải nộp mã nguồn về https://forms.gle/PsgA5dg4oJazL6Kq7

Bài viết khác