Lịch báo cáo học phần thầy Hồ Diên Lợi – HK2 2023-2024

26-06-2024 Người Quản Lý

Lịch báo cáo các học phần do thầy Hồ Diên Lợi giảng dạy

STT Tên môn học – Lớp Ngày / Giờ Phòng
1 Chuyên đề ứng dụng Javascript – CCQ2211M 01/07/2024 – 12h30 D212
2 Chuyên đề ứng dụng web 1 – CCQ2211LA 01/07/2024 – 14h00 D212
3 Chuyên đề ứng dụng web 1 – CCQ2211J 01/07/2024 – 15h00 D212
4 Chuyên đề ứng dụng web 1 – CCQ2211A 01/07/2024 – 17h00 D212
5 Chuyên đề ứng dụng web 1 – CCQ2211B 03/07/2024 – 14h30 D212
6 Chuyên đề ứng dụng web 1 – CCQ2211G 03/07/2024 – 15h30 D212
7 Chuyên đề ứng dụng web 1 – CCQ2211I 03/07/2024 – 17h30 D212

Chú ý

  • Sinh viên đi đúng khung giờ của mình, nếu giờ đó bận(trùng lịch thi) thì báo trên nhóm và chòn khung giờ khác để báo cáo
  • Sinh viên in phiếu và tự chấm những nội dung mình làm được (TÍNH TỔNG)
  • Sinh viên chuẩn bị bài trên máy tính cá nhân.
  • Sau khi báo cáo xong thì nộp bài qua đường link nộp bài và chọn đúng lớp.
  • Khi báo cáo nhớ “KÝ TÊN” vào danh sách.
  • KHÔNG BÁO CÁO ==> SINH VIÊN BỎ THI ==> KHÔNG QUA MÔN

Bài viết khác