LỊCH BÁO CÁO Môn Học & Thực tập tốt nghiệp – Hồ Diên Lợi

12-01-2024 Người Quản Lý

Lịch báo cáo môn học và Thực tập tốt nghiệp do thầy Hồ Diên Lợi giảng dạy và hướng dẫn như sau:

STT Môn học – Lớp Ngày  – Giờ – Phòng
1 Chuyên đề thực tập – CCQ2111LA Ngày 27/01/2024 – 7h30 đến 8h00- D208
2 Chuyên đề thực tập – CCQ2111C Ngày 27/01/2024 – 8h00 đến 11h00- D208
3 Lập trình Web – CCQ2211M Ngày 27/01/2024 – 12h30 đến 15h30- D208
4 Thực tập tốt nghiệp(TTTN) Ngày 27/01/2024 – 15h30 đến 17h30- D208

Chú ý: 

  • Sinh viên chuẩn bị laptop
  • Phiếu chấm điểm (Chuyên đề thực tập và Lập trình Web) – In sẵn không nhận phiếu viết tay
  • Phiếu theo dõi thực tập tốt nghiệp (Thực tập tốt nghiệp) – In sẵn không nhận phiếu viết tay.
  • Sau khi báo cáo xong sinh viên đẩy bài liên github dạng public và sao chép link github của mình vào link google excel trong nhóm zalo

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết