Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp Thầy Lợi – Cô Thi

03-06-2023 Người Quản Lý

Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp(TTTN) do giáo viên Hồ Diên Lợi và Lê Thị Tố Thi hướng dẫn, Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023.

Sinh viên cần chuẩn bị

  • Phiếu theo dõi (https://fit-hitu.edu.vn/bieu-mau/)
  • Phiếu xác nhận tại doanh nghiệp(có đóng dấu doanh nghiệp, nếu đi doanh nghiệp)
  • Photo báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Chuẩn bị sản phẩm trên máy tính laptop

Thời gian và phòng

  • Ngày giờ báo cáo: 16h45 ngày 12/06/2023
  • Phòng D211

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết