Lịch báo cáo TTTN – Đồ án môn học HK3-2022-2023

21-08-2023 Người Quản Lý

Lịch báo TTTN và Đồ án các môn học do thầy Hồ Diên Lợi giảng dạy

  • Thực tập tốt nghiệp: 13h – Ngày 27/8/2023
  • Lập trình Web – CCQ2211E – 7h30 – Ngày 27/8/2023
  • Lập trình Web – CCQ2211LA – 10h00 – Ngày 27/8/2022

Sinh viên chú ý:

  • Thực tập tốt nghiệp: In phiếu theo dõi thực tập, in báo cáo(xem kỹ trước khi in, sai sẽ in lại)
  • Lập trình Web: In phiếu phản biện
  • Tất cả sau khi báo cáo sẽ nộp mã nguồn(code+dasbase+file word(nếu có)) cho giáo viên.
  • Sinh viên nào không đi báo cáo xem như bỏ thi.

Bài viết khác