Lịch báo cáo TTTN HK2, 2023 – 2024 của thầy Nam và cô Hường

20-06-2024 Vũ Thị Hường

Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên làm thực tập tốt nghiệp do 2 thầy/cô:

  • Trần Nhật Nam
  • Vũ Thị Hường

Chuẩn bị:

  • Phiếu theo dõi (đúng mẫu)
  • Chuẩn bị file báo cáo (file .docx) trên máy tính
  • Chuẩn bị sản phẩm báo cáo trên máy tính cá nhân (mã nguồn, sản phẩm, mô hình, sơ đồ, file cấu hình,…)
  • Sinh viên in báo cáo (1 bản, không cần in màu, đóng bìa cứng)

Lịch báo cáo:

  • Chiều thứ 6 (13:00) ngày 28/06/2024
  • Phòng: D208

(Nếu sinh viên có lịch học thì liên hệ giáo viên hướng dẫn để sắp xếp buổi khác, nếu không liên hệ mà không đi báo cáo coi như bỏ THI) 

Bài viết khác