Lịch báo cáo TTTN học kỳ 2 (2023-2024) của cô Quyên và cô Cúc

18-06-2024 Nguyễn Thị Thu Cúc

Thông báo đến tất cả sinh viên làm thực tập tốt nghiệp do 2 cô:

  • Nguyễn Thái Khánh Quyên
  • Nguyễn Thị Thu Cúc

hướng dẫn.

Chuẩn bị:

  • Phiếu theo dõi (đúng mẫu)
  • Chuẩn bị file báo cáo (.doc hoặc .docx) trên máy tính
  • Chuẩn bị sản phẩm báo cáo trên máy tính cá nhân (mã nguồn, sản phẩm,…)
  • Sinh viên in cuốn báo cáo (1 bản, có đóng bìa màu xanh dương)

Lịch báo cáo:

  • Sáng thứ 5 (8g00 đến 10g30) ngày 20/06/2024 (Phòng D211)
  • Chiều thứ 5 (13g00 đến 15g30) ngày 20/06/2024 (Phòng D211)

(Nếu sinh viên có lịch học thì liên hệ giáo viên hướng dẫn để sắp xếp buổi khác, nếu không liên hệ mà không đi báo cáo coi như bỏ THI)

Bài viết khác