Lịch báo cáo TTTN T.Thạch, T.Tú, T.Phát – Sáng T6 (16/06)

09-06-2023 Huỳnh Tân Phát

Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp(TTTN) các bạn làm với Thầy Thạch, Thầy Tú, Thầy Phát sẽ báo cáo vào ngày 8h Sáng Thứ 6 Ngày 16/06 – Dãy phòng máy D2

Sinh viên chuẩn bị

  • Phiếu theo dõi hoặc Phiếu xác nhận tại doanh nghiệp(có đóng dấu doanh nghiệp, nếu đi doanh nghiệp)
  • In báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Chuẩn bị sản phẩm trên máy tính laptop
  • Riêng đối với những bạn làm về thiết kế đồ họa phải in 2,3 sản phẩm thực tế

Bài viết khác