Lịch báo cáo TTTN Thầy Tú, Thầy Phát

20-06-2022 Huỳnh Tân Phát

Thông báo về việc  sinh viên làm thực tập tốt nghiệp của giảng viên hướng dẫn:

  • Thầy Nguyễn Anh Tú
  • Thầy Huỳnh Tấn Phát

Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp cụ thể như sau:

  • Thời gian: 18h00 ngày 23/06/2022
  • Địa điểm: D208

Sinh viên cần chuẩn bị:

  • Mã nguồn (Chương trình) và Bài báo cáo (file word) trên máy cá nhân khi báo cáo.
  • Phiếu theo dõi hướng dẫn TTTN.

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết