Lịch phản biện Đồ án Tốt nghiệp, cô Mai

20-06-2024 Chu Thị Mai

Lịch phản biện của các nhóm như sau:

  1. Xây dựng web bán điện thoại, laptop Vũ Định: Chiều T5 4g30, d207 ngày 20/4
  2. Xây dựng web bán máy tính GearVN: Chiều T2 4g30, d207 ngày 23/4
  3. Xây dựng web bán mỹ phẩm Hoàng Vũ: Trưa T3 11g30, d207 ngày 24/4

Sv gửi báo cáo word vào mail ctmai@fit-hitu.edu.vn trước3 ngày.

Bài viết khác