Lịch phản biện TTTN Thầy Đức và Thầy Hiệp

17-06-2023 Đặng Hồng Hiệp

Các em làm TTTN Thầy Đức và Thầy Hiệp sẽ bảo vệ vào ngày lúc 14h00 ngày 22/06/2023 (Chiều thứ 5). Các em cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  1. Cuốn báo cáo đã được duyệt qua của GV hướng dẫn
  2. Giấy theo dõi TTTN đã có chữ ký của GV hướng dẫn
  3. File nén gồm các demo và file báo cáo (được gửi trước cho GV hướng dẫn)
  4. Có mặt đúng giờ tại D211

Mọi trường hợp không có đủ các yêu cầu trên coi như bỏ TTTN

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết