Phân công hướng dẫn thực tập tôt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023

30-04-2023 Người Quản Lý

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập đợt 2, năm học 2022-2023

Sinh viên liên hệ giáo viên để nhận đề tài gấp, sinh viên không nhận sau 3 tuần kể từ ngày ra thông báo xem như sinh viên bỏ không làm, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm

  • Nhóm zalo thực tập tốt nghiệp thầy Hồ Diên Lợi https://zalo.me/g/iwogbl028, để nhận thông báo và lịch gặp cụ thể

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết