Kế hoạch chào đón tân sinh viên CNTT năm 2022 (Khoá 46)

24-09-2022 Huỳnh Tân Phát

KẾ HOẠCH
CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN

TRAO HỌC BỔNG SINH VIÊN NĂM 2022

Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, tổ chức hoạt động thiết thực cho các bạn tân sinh viên khóa 46. Khoa CNTT xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Chào đón tân sinh viên khóa 46” với nội dung như sau:

 1. Mục đích
 • Chào mừng các bạn Tân sinh viên khóa 46 ngành Công nghệ thông tin và ngành Truyền thông mạng máy tính vào học tại trường.
 • Hướng dẫn sinh viên phương pháp học, nghiên cứu khoa học ở bậc cao đẳng.
 • Hỗ trợ sinh viên làm quen với môi trường học tập và quy định của nhà trường.
 • Giới thiệu tân sinh viên về nhà trường, khoa, môn.
 • Tìm nguồn nhân lực cho các câu lạc bộ chuyên ngành của khoa
 • Xây dựng mối đoàn kết tập thể.
 • Tìm nguồn nhân lực nòng cốt để duy trì các hoạt động Đoàn Hội.
 • Đẩy mạnh các phong trào đoàn hội của trường.
 1. Yêu cầu
 • Đảm bảo ngày hội đúng mục đích, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.
 • Phối hợp chặc chẽ với các khoa, phòng chức năng của nhà trường.
 • Tranh thủ sự ủng hộ của Đảng Ủy, Bam giám hiệu, phòng, khoa trong nhà trường.

3. Thời gian – địa điểm

Thời gian: 18h00 thứ 6, ngày 30 tháng 09 năm 2022 (riêng các bạn sinh viên có mặt lúc 5h30 để ổ định vị trí)

Địa điểm: Hội trường lầu A

 • Thành phần tham dự
  1. Đại biểu khách mời
  2. Đại biểu khách mời doanh nghiệp và cựu sinh viên
  3. Cán bộ, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin
  4. Tất cả sinh viên khoa Công nghệ Thông tin khoá 46 và sinh viên mong muốn tham gia.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Thầy Huỳnh Tấn Phát – 0772.954.377

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết