Thông báo 01 – đồ án chuyên ngành

15-02-2023 Trần Anh Khoa

Khoa gửi phân công đồ án chuyên ngành và kế hoạch thực hiện đồ án trong học kỳ 2 năm 2022-2023. Đề nghị sinh viên theo dõi lịch gặp sinh viên của từng giảng viên hướng dẫn trên web khoa.

  1. Phân công đồ án chuyên ngành
  2. Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành
  3. Lịch tiếp sinh viên làm đồ án Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn là vào sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần phòng D207, lúc 9h00; Chú ý những sinh viên không sắp xếp gặp GVHD xem như tự ý không thực hiện đồ án chuyên ngành.

Trần Anh Khoa

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết