Thông báo 01 về đồ án tốt nghiệp khóa 44 nhập học năm 2020

15-02-2023 Trần Anh Khoa

Khoa công nghệ thông tin thông báo kế hoạch đăng ký làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của khóa 44. Đề nghị các sinh viên khóa 44 đủ điều kiện thực hiện ĐATN nếu có nguyện vọng làm ĐATN thì thực hiện theo kế hoạch này.

Những sinh viên đủ điều kiện thực hiện ĐATN mà không muốn đăng ký làm ĐATN hoặc không thực hiện theo đúng kế hoạch này thì  học 2 môn thay thế bình thường theo thời khóa biểu cá nhân.

Kế hoạch đăng ký và thực hiện ĐATN

Chú ý: Những sinh viên thực hiện ĐATN thì phải có khả năng tự đọc tài liệu.

Trần Anh Khoa

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết