Thông báo 01 về đồ án tốt nghiệp khóa 45

21-02-2024 Trần Anh Khoa

Khoa công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp khóa 45 tới tất cả sinh viên (kể cả sinh viên khóa trước có nhu cầu thực hiện ĐATN). Đề nghị sinh viên thực hiện đúng kế hoạch.

+ Link kế hoạch đồ án tốt nghiệp khóa 45: Kehoach_ĐATN_HK2-2023-2024

+ Phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp: Phieu dang ky KLTN_03

Chú ý: Mọi thắc mắc liên quan tới TTTN liên hệ Zalo: 0909497446

TTBM

Trần Anh Khoa

Bài viết khác