Thông báo 01 về phân công TTTN học kỳ 1 năm 2021-2022

09-09-2021 Người Quản Lý

Thông báo về việc phân công học phần môn học Thực tập tốt nghiệp(TTTN)

Thời gian làm TTTN

  • Thời gian làm TTTN từ ngày thông báo cho đến hết tuần 15
  • Thời gian báo cáo dự kiến từ tuần 16-18 (Sẽ có thông báo sau)

Một số lưu ý:

  • Nội dung TTTN Sinh Viên gặp giảng viên hướng dẫn(GVHD) để thống nhất
  • Sinh viên cập nhật thông báo của giảng viên trên website khoa Công Nghệ Thông Tin (Có thể chủ động với giảng viên)

Danh sách phân công: (Tải tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm

Tập tin Kích thước Lượt tải
pdf Danh sach phan cong Thuc Tap Tot Nghiep 184 KB 1154

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết