Thông báo 03 về phân công phản biện và lịch báo cáo đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024

12-06-2024 Trần Anh Khoa

Khoa công nghệ thông tin thông báo kế hoạch phân công giảng viên phản biện và lịch báo cáo đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024. Các nhóm thực hiện ĐATN xem và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Chú ý:

+ Thời gian phản biện: 17/6/2024 đến 27/6/2024 (các nhóm xem lịch phản biện của từng GVPB tại Web khoa)

+ Ngày báo cáo: 30/6/2024, bắt đầu lúc 7h30

+ Phòng: theo từng hội đồng (D206; D208; D213)

+ Các nhóm in 05 cuốn báo (tóm tắt – tham khảo GVHD) và chuẩn bị nội dung, slide trình bày trong buổi bảo vệ

+ Sau ngày bảo vệ những nhóm đạt (>5.0) sẽ in 01 cuốn đầy đủ và nộp toàn bộ file mềm về đồ án tốt nghiệp cho GVHD, GVHD nộp về khoa để lưu.

Link lấy file kế hoạch chi tiết về hội đồng và phân công phản biện: Danh sach Phan cong PB_Bao cao DATN 2024

Trần Anh Khoa

Bài viết khác