Thông báo Báo cáo môn Lập Trình Windows Thầy Nhựt dạy.

24-10-2023 Nguyễn Xuân Nhựt

[Thông báo báo cáo môn học Lập Trình Windows Thầy Nhựt dạy, có ký tên báo cáo]

Thời gian: Thứ 6 – Ngày 10/11/2023

Thời gian: 8h đến 11h30

Phòng D213.

Sinh viên chuẩn bị máy tính cài sẵn phần mềm C# và mở sẵn Word báo cáo để báo cáo chương trình

Chú ý sinh viên nộp sản phẩm vào classroom -Nộp Đồ Án – trước ngày 09/11/2023 Hệ thống được setup khóa nếu sv nộp trễ hẹn. Sinh viên có ký tên, báo cáo như đi thi.

Sinh viên có vấn đề thắc mắc hoặc bận không báo cáo được thì gởi email cho Thầy email: nxnhut@gmail.com và báo cáo trước ngày 10/11/2023.

Sau báo cáo xong 10/11/2023 sẽ công bố điểm tại lớp và có thắc mắc điểm số sinh viên phản hồi tại chỗ.

Trân trọng thông báo,

Thầy Nguyễn Xuân Nhựt

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết