Thông báo DACN học kỳ 1 năm học 2023-2024 (cô Cúc)

13-09-2023 Nguyễn Thị Thu Cúc

Sinh viên làm DACN do cô Cúc hướng dẫn gặp cô để nhận đồ án:
1) Thứ 5 (14/09/2023): sáng từ 8g00 đến 10g30 tại phòng D212, chiều từ 13g00 đến 15g30 tại phòng D212.
2) Thứ 6 (15/09/2023): sáng từ 8g00 đến 10g30 tại phòng D212, chiều từ 13g00 đến 15g30 tại phòng D212.
Sinh viên không đến nhận đồ án theo thời gian thông báo thì mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

Bài viết khác