Thông báo đồ án chuyên ngành HKI (2023-2024)

13-09-2023 Huỳnh Tân Phát

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH[1]

HỌC KỲ 1 NĂM 2023-2024

(V/v thực hiện ĐACN học kỳ 1 năm 2023-2024 của khoa CNTT, lớp học lại)

 

 1. PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN
 • Bước 1: Dựa trên danh sách sinh viên đăng ký thực hiện ĐACN, khoa sẽ phân công GVHD, xem file phân công chi tiết: “DACN -Tin_HK 23-24.xlsx”.
 • Bước 2: Sinh viên theo dõi kế hoạch, lịch gặp sinh viên của từng GVHD được đăng trên web khoa.
 • Bước 3: GVHD sắp xếp lịch hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án theo đúng kế hoạch.
 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐACN
 • Từ ngày ra thông báo đến hết tuần 20 (30/12/2023): sinh viên thực hiện đồ án.
 • Kế hoạch chi tiết của đồ án sinh viên cần thống nhất với giảng viên hướng dẫn.
 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VIẾT BÁO CÁO
 • Báo cáo phải đúng mẫu của khoa đề nghị, sinh viên liên hệ với giảng viên lấy mẫu báo cáo hoặc vào website của khoa https://fit-hitu.edu.vn/bieu-mau lấy tập tin hướng dẫn cách trình bày đồ án.
 • Nội dung báo cáo, sinh viên cần thống nhất với giảng viên hướng dẫn.
 1. THỜI GIAN NỘP & PHẢN BIỆN ĐACN
 • Hết tuần 20 sinh viên đóng gói toàn bộ đồ án thành một file nén (MaSV_Hoten.rar) và nộp cho GVHD; Khi nộp phải ký tên vào danh sách nộp.
 • Thời gian phản biện dự kiến là tuần 21 (GVHD sẽ thống nhất với sinh viên), GVHD sẽ phản biện trực tiếp và đánh giá từng đố án.

 

                                                                                        Tp. HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2023

                                                                                        TM. Khoa Công nghệ thông tin

                                                                                    TT. BMPM

 

                                                                                     Trần Anh Khoa

[1] ĐACN: Đồ án chuyên ngành hay còn gọi là đồ án;

Tập tin đính kèm

Tập tin Kích thước Lượt tải
xls DACN -Tin_HK 23-24 74 KB 371

Bài viết khác