Thông báo hướng dẫn đồ án chuyên ngành lớp CCQ2011A – Trần Anh Khoa

15-09-2022 Trần Anh Khoa

+ Link của nhóm thực hiện đồ án (yêu cầu bắt buộc tham gia): https://zalo.me/g/lhwcwt794

+ Ngày giao đồ án: 17/09/2022, lúc 11h30 phòng D2-12

+ Danh sách các bạn thực hiện đồ án chuyên ngành do Thầy hướng dẫn

83 2120110001 Nguyễn Vũ Tuấn Anh CCQ2011A 797665668 Trần Anh Khoa
84 2120110002 Nguyễn Xuân Ánh CCQ2011A 333853839 Trần Anh Khoa
85 2120110004 Nguyễn Mạnh Cường CCQ2011A 865957964 Trần Anh Khoa
86 2120110006 Vương Nguyễn Mạnh Đạt CCQ2011A 386666165 Trần Anh Khoa
87 2120110007 Võ Tấn Đủ CCQ2011A 339669230 Trần Anh Khoa
88 2120110008 Trịnh Hoài Đức CCQ2011A 784012811 Trần Anh Khoa
89 2120110009 Nguyễn Huỳnh Đức CCQ2011A 797321363 Trần Anh Khoa
90 2118110347 Lê Anh Hào CCQ1811E 1678501597 Trần Anh Khoa
91 2120110013 Trương Ngọc Hợp CCQ2011A 345715048 Trần Anh Khoa
92 2120110014 Lê Hoàng Ngọc Lân CCQ2011A 932683148 Trần Anh Khoa
93 2120110015 Võ Thành Lập CCQ2011A 372177993 Trần Anh Khoa
94 2120110017 Võ Văn Nghĩa CCQ2011A 824540872 Trần Anh Khoa
95 2120110326 Nguyễn Hoàng Nguyên CCQ2011A 368404658 Trần Anh Khoa

 

96 2120110196 Trần Thị Yến Nhi CCQ2011F 868874475 Trần Anh Khoa
97 2120110020 Kiều Thị Tuyết Nhi CCQ2011A 352219491 Trần Anh Khoa
98 2120110021 Nguyễn Hoàng Phú CCQ2011A 335598583 Trần Anh Khoa
99 2120110022 Phan Thanh Quang CCQ2011A 388986455 Trần Anh Khoa
100 2120110023 Hồ Minh Sang CCQ2011A 898011242 Trần Anh Khoa
101 2120110025 Lê Thị Thanh Thảo CCQ2011A 354004790 Trần Anh Khoa
102 2120110028 Nguyễn Quốc Toàn CCQ2011A 819180143 Trần Anh Khoa
103 2120110029 Hồ Thị Thu Trang CCQ2011A 975030513 Trần Anh Khoa
104 2120110032 Huỳnh Trung Trực CCQ2011A 931465897 Trần Anh Khoa
105 2120110030 Tạ Thanh Trung CCQ2011A 364810401 Trần Anh Khoa
106 2120110031 Nguyễn Trung Trường CCQ2011A 397636576 Trần Anh Khoa
107 2120110330 Đỗ Nguyễn Thành Việt CCQ2011A 961307960 Trần Anh Khoa
108 2120110035 Lê Nguyễn Huy CCQ2011A 866454923 Trần Anh Khoa
109 2120110034 Bùi Văn Vui CCQ2011A 335854354 Trần Anh Khoa

TAK;

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết