THÔNG BÁO LẦN 2: ĐACN (C.HUYÊN)

25-11-2023 Thái Thị Huyên

Các em có tên sau đây add vô group zalo để tham gia nhóm: https://zalo.me/g/bdzjyk410 , lên trường gặp cô 8h30-10h30 phòng D211 ngày 27/11/2023, 8h30-10h30 phòng D212 ngày 28/11/2023. sau ngày này sinh viên không gặp cô được xem như tự hủy đồ án

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Giới tính Ngày sinh
1 2119110075 Võ Trần Quốc Huy CCQ1911C Nam 24/08/2001
2 2119110066 Nguyễn Hoàng Việt CCQ1911B Nam 17/08/2001
3 2120110091 Nguyễn Tống Phúc Nguyên CCQ2011C Nam 24/10/1995
4 2120110339 Nguyễn Trung Pháp CCQ2011C Nam 05/03/2002
5 2119110132 Lê Ngọc CCQ1911D Nam 20/05/2001
6 2120110216 Nguyễn Tuấn Đạt CCQ2011G Nam 07/10/2002
7 2120110258 Trượng Ngọc Thanh CCQ2011H Nam 28/02/2002
8 2119110145 Lê Trần Gia Khánh CCQ1911E Nam 15/02/2001
9 2120110042 Trần Hoàng Định CCQ2011B Nam 02/04/2002
10 2118110014 Đỗ Viết Dũng CCQ1811A Nam 27/07/1998
11 2120110317 Trần Ngọc Hưng CCQ2011J Nam 26/05/2002
12 2120110336 Phạm Trần Anh CCQ2011C Nam 30/01/2001

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết