Thông báo lịch gặp SV làm thực tập tốt nghiệp – Trần Anh Khoa

02-03-2024 Trần Anh Khoa

Đề nghị những sinh viên đã đăng ký TTTN học kỳ 2 năm 2023-2024 do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn có mặt tại phòng D206, lúc 11h30 thứ 3 hàng tuần kể từ ngày thông báo. Nội dung: thống nhất về TTTN.

Danh sách TTTN học kỳ 2 năm 2023-2024

STT Mã SV Họ tên Lớp

1

2120110366 Vũ Thanh Nam CCQ2011H

2

2121110006 Tạ Ngọc Hải CCQ2111A

3

2121110011 Trần Quang Minh CCQ2111A

4

2121110021 Trần Thị Thanh Thuỷ CCQ2111A

5

2121110141 Phạm Đức Hùng CCQ2111E

6

2121110169 Dương Hồng Luyến CCQ2111E

7

2121110272 Thái Hữu Vinh CCQ2111H

8

2121110313 Nguyễn Anh Dương CCQ2111I

9

2121110314 Nguyễn Vi Tân CCQ2111I

10

2121110316 Nguyễn Thành Dũng CCQ2111J

11

2121110318 Nguyễn Văn Kiệt CCQ2111J

12

2121110320 Nguyễn Thanh Tuyền CCQ2111J

13

2121110321 Tạ Xuân Bắc CCQ2111J

14

2121110322 Nguyễn Thành Nam CCQ2111J

15

2121110324 Nguyễn Chí Anh Khôi CCQ2111J

16

2121110335 Nguyễn Hoàng Hoài Linh CCQ2111J

17

2121110339 Trần Thụy Quỳnh Dương CCQ2111J

18

2121110341 Nguyễn Cao Thắng CCQ2111J

19

2121110347 Lê Văn Hậu CCQ2111J

GVHD

Trần Anh Khoa

Bài viết khác